RAMOWY PROGRAM ZJAZDU


CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014

13:00-18:00 Połączone zebranie Zarządu PTChD i Zespołu Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Dziecięcej
15:00-18:30 Rejestracja Uczestników
18:30-18:45 Uroczyste otwarcie zjazdu
18:45-19:15 Czesław Stoba "Sztuka i medycyna w świetle fenomenologicznej wrażliwości na człowieka"
19:15-19:50 Koncert Kameralny
19:50-21:15 Koktajl Powitalny

PIĄTEK, 19 WRZEŚNIA 2014

08:30-09:00 Otwarcie obrad
09:00-09:30 Richard G. Azizkhan "Congenital Tracheal Stenosis: Tracheal Slide Procedure Utility and Outcomes" Jorg Fuchs "Surgical treatment of renal duplication - Challenges and controversy"
09:30-11:00 TORAKOCHIRURGIA UROLOGIA CZĘŚĆ 1
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:00 SESJA VIDEO UROLOGIA CZĘŚĆ 2
13:00-13:15 Gunter Willital "Europejska Baza komplikacji i Rzadkich Schorzeń Chirurgicznych u Dzieci (IDBEC)"
13:15-14:15 Lunch
Lunch z ekspertem
SESJA PLAKATOWA I / SESJA PLAKATOWA II
14:15-14:45 WYKŁAD IM. PROF. ROMUALDA SZTABY
Jan Pertkiewicz "Rola endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ERCP) u dzieci. Przyszłość czy ślepy zaułek? Wskazania, modyfikacje, techniki zabiegu, wyniki "
14:45-16:45 ONKOLOGIA CHIRURGIA PLASTYCZNA
16:45-17:15 Winfried Barthlen "Challenges in surgical therapy of congenital hyperinsulinism" Juan Carlos Lopez "Giant Congenital Nevi. Current surgical management"
17:15-18:45 Walne zgromadzenie członków PTCHD
20:15-00:30 Kolacja plenerowa

SOBOTA, 20 WRZEŚNIA 2014

08:30-09:30 VARIA HISTORIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ
09:30-11:30 CHIRURGIA NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA SESJA PIELĘGNIARSKA
NEUROCHIRURGIA
11:30-12:00 Przerwa kawowa
Zebranie Nowowybranego Zarządu PTChD
12:00-12:30 Naved Alizai "Management of Biliary Atresia in UK - Where we are and how did we get there" TRAUMATOLOGIA
12:30-14:00 CHIRURGIA PRZEWODU POKARMOWEGO
14:00-15:00 Lunch
Lunch z ekspertem
SESJA PLAKATOWA III / SESJA PLAKATOWA IV
15:00-15:30 Jerzy Snakowski "Śpiewać wysoko przy pomocy nożyka. Opera i medycyna - historia kastratów"
15:30-17:30 NOCNE KOSZMARY CHIRURGA INTERDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM PTCHD I PTŻKD: ROLA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO W CHIRURGII DZIECI
17:30-18:00 Przerwa kawowa
18:00-19:00 SESJA PLAKATOWA - Plakaty do omówienia
19:00 ZAMKNIĘCIE ZJAZDU / WRĘCZENIE NAGRÓD I DYPLOMU CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PTCHD
21:00-24:00 Uroczysta kolacja


www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40