OPŁATY


OPŁATY
(ceny zawierają podatek VAT)
OPŁACONE W TERMINIE
do 13 lipca 2014 r.
OPŁACONE W TERMINIE
od 14 lipca do 31 sierpnia
2014 r.
OPŁACONE W TERMINIE
po 1 września 2014 r. oraz podczas Zjazdu
ZA UDZIAŁ W ZJEŹDZIE
Członkowie PTCHD1) 490 PLN 680 PLN 920 PLN
Pozostali uczestnicy1) 615 PLN 800 PLN 1110 PLN
Rezydenci, pielęgniarki (członekowie PTCHD)1) 250 PLN 920 PLN
Pozostali rezydenci, pielęgniarki1) 400 PLN 920 PLN
Osoby towarzyszące2) 100 PLN
ZA UDZIAŁ W JEDNYM DNIU ZJAZDU (19 lub 20 września 2014 r.)
Wszyscy uczestnicy3) 350 PLN 400 PLN 490 PLN
ZA UDZIAŁ W SYMPOZJUM "ANOMALIE NACZYNIOWE" - 17 i 18 września 2014 r.
Uczestnicy Zjazdu 200 PLN
Pozostałe osoby 300 PLN
ZA UDZIAŁ W LUNCHU Z EKSPERTEM (CENA ZA 1 LUNCH)
Uczestnicy Zjazdu 50 PLN

Informujemy, że Członkowie Honorowi PTCHD są zwolnieni z opłaty zjazdowej.
Prosimy o niezwłoczną deklaracje uczestnictwa w Zjeździe

1)W ramach opłaty za udział w Zjeździe Organizator zapewnia:

 • udział w sesjach Zjazdu
 • materiały konferencyjne
 • identyfikator
 • wstęp na wystawę firm sponsorujących
 • certyfikat uczestnictwa
 • udział w uroczystym otwarciu wraz z koktajlem powitalnym w dniu 18 września oraz kolacji w dniu 19 września 2014r.
 • przerwy kawowe i lunche

2)W ramach opłaty za udział w Zjeździe Organizator zapewnia:

 • udział w uroczystym otwarciu Zjazdu wraz z cocktailem powitalnym w dniu 18 września
 • udział w wycieczce po Gdańsku w dniu 19 września 2014 r. (pod warunkiem zebrania minimum 20 uczestników)
 • identyfikator
 • przerwy kawowe i lunche

3)W ramach opłaty za udział w Zjeździe Organizator zapewnia:

 • udział w sesjach wybranego dnia Zjazdu (19 lub 20 września 2014r.)
 • materiały konferencyjne,
 • identyfikator
 • wstęp na wystawę firm sponsorujących w wybranym dniu Zjazdu (19 lub 20 września 2014r.)
 • certyfikat uczestnictwa za wybrany dzień Zjazdu (19 lub 20 września 2014r.)
 • przerwy kawowe i lunch w wybranym dniu Zjazdu (19 lub 20 września 2014r.)
 • w ramach opłaty uczestnicy 1 dniowi nie biorą udziału w uroczystym otwarciu wraz z koktajlem powitalnym w dniu 18 wrzeœnia oraz kolacji plenerowej w dniu 19 września 2014r. Udział w kolacji plenerowej w dniu 19 września 2014 r. możliwy po wniesieniu dodatkowej opłaty - patrz tabelka "Opłaty za udział w imprezach towarzyszących"
 • uczestnicy 1 dniowi nie mogą rejestrować udziału osób towarzyszących

OPŁATY ZA UDZIAŁ W IMPREZACH TOWARZYSZĄCYCH
(ceny zawierają podatek VAT)
KOLACJA PLENEROWA
19 września 2014 r.
UROCZYSTY BANKIET
20 września 2014 r.
Uczestnicy Zjazdu3) Bez dodatkowej opłaty 250 PLN
Osoby towarzyszące, uczestnicy 1 dniowi 170 PLN 250 PLN

3)inni niż osoby towarzyszące

Zarejestruj się

Opłaty za uczestnictwo prosimy dokonywać na konto bankowe o numerze:

74 1240 2887 1111 0010 0376 7042
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek "XV Zjazd PTCHD"

W przypadku gdy po wniesieniu opłaty uczestnik rezygnuje z udziału: w Zjeździe, w Warsztatach, w imprezach towarzyszących wtedy Organizator zobowiązany będzie do zwrotu uczestnikowi następującej kwoty:

 • 100% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem Zjazdu
 • 50% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem Zjazdu
 • 20% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem Zjazdu
 • Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem Zjazdu, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę
Zwroty opłat dokonywane będą w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez uczestnika rezygnacji, na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika Zjazdu.

www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40