Książeczka Zjazdowa

Książeczka Zjazdowa zawiera wszystkie informacje dotyczące programu XV Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, w tym:

  1. Program Ramowy
  2. Szczegółowy wykaz wystąpień ustnych oraz plakatów prezentowanych w poszczególnych sesjach
  3. Szczegółowy wykaz spotkań w ramach "LUNCH z EKSPERTEM"
  4. Szczegółowy program "INTERDYSCYPLINARNEGO SYMPOZJUM PTCHD I PTŻKD: ROLA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO W CHIRURGII DZIECI"
  5. Streszczenia poszczególnych wystąpień ustnych oraz plakatów

Plik do pobrania (9,0 MB)

www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40